چند و چون زیان انباشته بانک‌ها

فرارو- روز ۲۰ مهر ماه سامانه کدال۰۰ میزبان صورت‌های مالی سال ۱۴ بانک‌های دولتی بود. ۶ ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه و توسعه بانک، بانک‌هایی بودند. که صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کردند. بررسی صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها کاملاً زیانده هستند. این بانک‌ها می‌توانند اند تا حدودی، زیان انباشته سال‌های گذشته خود را کاهش دهند.اما دوباره ترازنامه شان، زیان انباشته بسیار هنگفتی دارد.

به عنوان مثال بانک صنعت و معدن یکی از این بانک‌ها است که در سال ۱۴۰۰ زیان انباشه خود را تا حدودی کاهش دهد و آن را به ۳۲۶ میلیارد تومان افزایش دهد.بانک نیز کشاورزی زیان انباشته است. این بانک در گزارش اخیر زیان انباشته ۸ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومانی ثبت کرده است.

بانک مسکن نیز شرایط بهتری از بانک کشاورزی دارد و با زیان انباشته ۵ هزارمیلیاردی سال خود را به پایان می رساند.
بانک‌های توسعه یافته‌ها و توسعه‌ها مؤسسه‌های دیگری بودند که گزارش‌های صورت مالی‌شان منتشر شد. اما در میان این بانک‌ها، تنها بانک ملی به روند زیاندهی خود ادامه داده است.

بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده این بانک حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است. در مجموع گزارش اخیر نشان می دهد که این ۶ بانک سال گذشته را با زیان انباشته های حدود ۸۷ هزارمیلیارد تومان به پایان می رساند.

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما